KVKK

Trakya Akademi Emlak Danışmanlığı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Metni

 

1- Veri Sorumlusu

 

Trakya Akademi Emlak Danışmanlığı ("Firma" olarak anılacaktır), Türkiye Cumhuriyeti KVKK'ya tabi olarak faaliyet gösteren bir veri sorumlusudur.

 

2- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

 

Firma, müşterilerine emlak danışmanlığı hizmetleri sunmak için kişisel verileri işleyebilir. Bu veriler, taşınmaz mal alım ve satım işlemlerinin yürütülmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, müşteri ilişkilerinin yönetilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetleri gibi amaçlarla işlenebilir.

 

3- Kişisel Verilerin İşlenen Kategorileri

 

Firma, aşağıdaki kişisel veri kategorilerini işleyebilir:

 

 • İletişim bilgileri (ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi)
 • Kimlik bilgileri (TC kimlik numarası, pasaport numarası, vergi kimlik numarası)
 • Finansal bilgiler (banka hesap numarası, kredi kartı bilgileri)
 • Emlak tercihleri ve talepleri
 • Emlak işlemleriyle ilgili belgeler ve kayıtlar

 

4- Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

 

Firma, kişisel verileri yasal süreler veya veri işleme amacına bağlı olarak gerekli süre boyunca saklayacaktır. Verilerin saklanma süresi, KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak belirlenecektir.

 

5- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Firma, kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işleyebilir:

 

 • Emlak danışmanlığı hizmetlerinin sağlanması
 • İşlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibi
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yapılması

 

6- Kişisel Verilerin İşlenme Hukuki Sebepleri

Firma, kişisel verileri aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işleyebilir:

 

 • Sözleşmenin kurulması veya ifası
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • İlgili kişinin açık rızası

 

7- Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemleri ve Güvenliği

 

Firma, kişisel verileri KVKK'nın öngördüğü esaslara uygun olarak işleyecektir. Kişisel verilerin gizliliğini korumak ve güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemler alınacaktır. Veri güvenliği politikaları, veri ihlallerine karşı koruma tedbirlerini içerecek şekilde düzenlenecektir.

 

8- Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Firma, KVKK'nın 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahiplerine tanınan haklara saygı gösterecektir. Bu kapsamda, kişisel veri sahipleri;

 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptir.

 

9- KVKK Metni Değişiklikleri

 

Firma, KVKK'ya ve ilgili mevzuata uyum sağlamak amacıyla bu metinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler hakkında ilgili kişiler, Firma tarafından belirlenen iletişim kanalları üzerinden bilgilendirilecektir.

 

Yukarıda verilen örnek metin, genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Şirketinizin spesifik gereksinimleri ve uygulanması gereken politikalar doğrultusunda bu metni uyarlamak ve gerekli hukuki danışmanlık almak önemlidir.

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.